Forside

De mest interessante svar finder vi ofte der hvor vi endnu ikke har søgt.

bivej tilbyder nye og interessante svar indenfor ledelse, samarbejde og kommunikation.

Savner du en personlig sparringspartner der forstår din situation?

Knirker samarbejdet, og har I brug for at komme videre i en ny og bedre retning?

Er det svært at omsætte gode intentioner og flot formulerede værdier til handling i hverdagen?

Føles konflikthåndtering og svære samtaler for belastende?

bivej tilbyder at planlægge og gennemføre skræddersyede forløb som afdækker de tankemønstre der styrer jeres kommunikation og adfærd, og implementerer de forandringer I ønsker. Forløbene foregår altid systemisk og anerkendende, og både individuelt og i grupper indøves de nye handlingsmønstre så forandringerne straks opleves i praksis.

inspiration og ny energi til forandringsprocesser der beriger.